Informații juridice

Site-ul SIXENSE este proprietatea Soletanche Freyssinet, societate pe acțiuni simplificată (SAS) cu un capital de 214.265.025 euro, înregistrată în registrul comerțului și al societăților din Nanterre sub numărul 562 134 544, al cărei sediu este situat pe bulevardul Napoléon nr. 280. Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – Franta – Tel. : + 33 (0)1 47 76 42 62.

Număr de identificare TVA FR 56 562 134 544

Creare si dezvoltare: Agentia Thalamus

CONDIȚII GENERALE DE ACCES ȘI UTILIZARE

Site-ul www.https://romania.sixense-group.com își propune să ofere informații referitoare la companiile mărcii SIXENSE, atât angajaților acestora, cât și oricărui public profesionist sau privat care dorește să cunoască marca și realizările acesteia (utilizatorii ” ).

În temeiul Legii nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru modificarea Legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele și libertățile, site-ul a fost declarat la Comisia Nationala pentru Tehnologia Informatiei si Libertati (CNIL) sub numarul 2120609.

Utilizarea site-ului este supusă respectării Condițiilor generale de acces și utilizare detaliate mai jos și a legilor aplicabile în Franța. Orice persoana care acceseaza site-ul se obliga sa respecte aceste Conditii Generale de Acces si Utilizare.

Soletanche Freyssinet se străduiește să asigure, în măsura posibilităților sale, acuratețea și actualizarea informațiilor publicate pe acest site, al căror conținut își rezervă dreptul de a-l corecta în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, Soletanche Freyssinet nu poate garanta acuratețea, precizia sau completitudinea informațiilor puse la dispoziție pe acest site. În consecință, Soletanche Freyssinet își declină orice responsabilitate cu privire la:

orice întrerupere, suspendare sau defecțiune a site-ului,

pierdere de date,

apariția unor bug-uri,

orice inexactitate sau omisiune legată de informațiile disponibile pe site,

toate daunele rezultate din intruziunea frauduloasă a unei terțe părți, inclusiv viruși și programe malware care conduc la modificarea informațiilor puse la dispoziție pe site.

De asemenea, Soletanche Freyssinet își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site precum și Condițiile Generale de Acces și Utilizare. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator care, prin urmare, trebuie să consulte regulat această secțiune pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Soletanche Freyssinet își rezervă dreptul de a modifica și/sau șterge întregul sau parțial site-ul fără notificare prealabilă și fără a fi nevoie să informeze mai întâi utilizatorii de Internet.

Soletanche Freyssinet își declină orice responsabilitate pentru dificultățile întâmpinate la accesarea site-ului său sau pentru orice eșec de comunicare.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

1 – Proprietatea intelectuală

Toate elementele conținute pe acest site, inclusiv mărcile comerciale, brevetele, textele, ilustrațiile, fotografiile, logo-urile, sloganurile, sunete, software și alte materiale de pe site sunt proprietatea Soletanche Freyssinet, și/sau a companiilor care alcătuiesc Grupul, sau sunt supuse autorizarii.

Soletanche Freyssinet își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv mărci comerciale, brevete, drepturi de autor) atașate elementelor menționate. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau modificare prin orice proces și pe orice suport, total sau parțial, a site-ului, a unuia sau mai multor elemente care îl compun și/sau a mărcilor care sunt reproduse acolo pentru publicitate și /sau in scopuri comerciale, fara a fi obtinut acordul scris al Soletanche Freyssinet, este strict interzis. Niciun drept sau licență nu poate fi acordată niciunuia dintre aceste elemente fără autorizarea scrisă a Soletanche Freyssinet sau a terțului care deține drepturile.

Cu toate acestea, utilizatorul este autorizat să reprezinte și/sau să reproducă elemente ale site-ului pentru uz exclusiv privat sub rezerva indicarii sistematice a oricărei mențiuni a dreptului de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală eventual apărute pe pagina(e) site-ului.care vor fi reproduse.

2 – Baze de date

Soletanche Freyssinet interzice in mod expres orice reutilizare, reproducere sau extragere a elementelor din bazele de date continute pe site asa cum sunt protejate de legea din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei europene din 11 martie 1996 referitoare la protectia juridica a bazelor de date. Reutilizarea, reproducerea sau extragerea neautorizată este responsabilitatea utilizatorului.

3 – Drepturi de imagine

Clienții, partenerii și, mai general, toate persoanele reprezentate în fotografiile și filmele publicate pe acest site și-au dat acordul cu utilizarea imaginii lor în contextul campaniilor profesionale.