Probleme și nevoi diverse de-a lungul ciclului de viață al rețelelor dvs.

Pentru căile ferate aflate în faza de proiectare și construcție trebuie să se cunoască riscurile asociate cu terenul, mediul și infrastructura pentru a garanta nivelul de siguranță necesar lucrărilor și exploatării viitoare. În ceea ce privește șantierele în sine, acestea trebuie să îndeplinească cerințe de productivitate din ce în ce mai mari.

În plus, pe parcursul exploatării infrastructurilor feroviare, este necesar să se garanteze cel mai bun nivel de serviciu. Optimizarea întreținerii și rezistența climatică a infrastructurii sunt, prin urmare, factori fundamentali.

Cunoașterea activelor este, de asemenea, esențială pentru optimizarea întreținerii.

Vă oferim soluții și servicii de asistență pe parcursul ciclului de viață al activelor dumneavoastră

  • Vă sprijinim în digitalizarea infrastructurilor și proceselor dvs.
  • Vă oferim instrumente de asistență pentru luarea deciziilor și raportare
  • Vă oferim instrumente de întreținere predictivă și vă consiliem cu privire la strategia de întreținere
  • Calificăm riscurile asociate proiectelor dvs. prin inginerie de specialitate și monitorizare structurală, geotehnică și de mediu
  • Vă ajutăm să cunoașteți nivelurile de vulnerabilitate climatică și să operați reziliența infrastructurilor dumneavoastră
  • Producem și vă punem la dispoziție gemeni digitali și simulări ale factorilor de stres externi, precum și modelarea infrastructurilor dumneavoastră.