Pe parcursul duratei sale de viață, este probabil ca o clădire sau o structură proiectată să fie afectată de modificările materialelor sale sau de apariția unor defecte structurale cauzate de o serie de factori diferiți, inclusiv defecte de construcție, cutremur, incendiu, explozie și modificări ale condițiilor de funcționare.

Aceste evenimente pot reduce funcționarea unei structuri, pot compromite durabilitatea acesteia sau pot amenința siguranța utilizatorilor.

În acest caz, autoritățile contractante și/sau antreprenorii vor trebui să evalueze starea și performanța structurii în lumina defecțiunilor detectate.

 

Evaluarea de specialitate a structurilor și identificarea cauzelor defectelor

Expertiza noastră la dispoziția structurilor dumneavoastră

Experiența noastră acumulată de-a lungul mai multor ani în toate tipurile de infrastructură ne permite să efectuăm eficient teste asupra structurilor afectate de patologii specifice materialelor sau de deficiențe structurale. Aceasta se bazează pe o stăpânire a metodologiilor de investigație și analiză, combinând tehnici de monitorizare pe teren, teste în diversele noastre laboratoare și software-uri de calcul. Cu o abordare colaborativă implicând experții noștri și laboratoarele noastre, respectând cadrele normative și bunele practici, punem la dispoziția proprietarilor de proiecte, firmelor de proiectare, directorilor de proiect și companiilor întreaga noastră expertiză pentru a înțelege mai bine starea unei structuri, a estima gradul de deteriorare, a identifica originea defectelor și a evalua calitatea materialelor utilizate.

Intervenția la fața locului

 •  Inspecție vizuală și măsurarea defecțiunilor
 •  Ascultarea la fața locului și testarea nedistructivă:
  > Studii structurale
  > Caracterizarea materialelor și acoperirilor
  > Diagnosticul patologiilor
  > Evaluarea pretensionării

Analize și teste de laborator

 •  Încercări mecanice și fizice
 •  Caracterizare fizică, chimică și microstructurală
 •  Identificarea patologiei
 •  Identificarea cauzelor și amploarea defecțiunii
 •  Studii ale parametrilor de durabilitate și anduranță

Evaluarea integrității cablurilor de precomprimare folosind metoda Arbalète

O evaluare fiabilă a durabilității unei structuri precomprimată implică neapărat o diagnosticare amănunțită a stării cablurilor precomprimate, în special evaluarea forței de precomprimare reziduale din cabluri.

Arbalète este un instrument de monitorizare folosit pentru a măsura tensiunea în elementele de precomprimare din structuri aflate în funcțiune, fie că folosesc sârmă sau toroane.

Această testare, larg referențiată în întreaga lume pentru diagnosticarea structurilor precomprimate, acoperă o gamă largă de aplicații:

 • Precomprimarea internă a elementelor prefabricate sau turnate pe loc.
 • Structuri precomprimate prin post-tensionare sau pre-tensionare.
 • Cabluri compuse din sârmă sau toroane de precomprimare.
 • Poduri și viaducte (poduri cu grinzi, poduri cu plăci, poduri cu grinzi casetate).
 • Clădiri rezidențiale, clădiri industriale, parcări, stadioane.
 • Baraje, rezervoare de stocare.

Experții noștri în precomprimare intervin asupra structurilor dumneavoastră și furnizează o analiză precisă a stării instalațiilor dumneavoastră, fie că acestea sunt în funcțiune sau deteriorate.