Proiectarea soluțiilor pentru durabilitatea sau dezvoltarea structurilor în funcțiune este o disciplină specifică ce diferă de proiectarea de noi structuri.
Ea necesită abilități aprofundate în multe domenii tehnice și nu are un cadru de reglementare sau standarde normative cu adevărat adecvate.
Efectuarea lucrărilor la una dintre structurile dvs. existente este o operațiune delicată care necesită expertiză și know-how specific.
Presupune validarea caracterului adecvat al lucrării și adaptarea acestuia la natura defectelor diagnosticate, cu respectarea structurii afectate.
Lucrările planificate vor trebui să îndeplinească cerințele operaționale în curs și constrângerile șantierului și să fie efectuate în condiții optime de siguranță, cu respectarea regulilor de mediu.

Vă sprijinim de la lansare până la inspecția completă a lucrării executate

Asistență și consiliere în managementul proiectelor

 •  Orientarea soluțiilor tehnice și definirea cerințelor de calitate
 •  Identificarea constrângerilor de execuție și a impactului asupra operațiunilor
 • Controlul fezabilității implementării proiectului
 •  Definirea costurilor de lucru
 •  Definirea investigațiilor și validarea structurii existente

Ingineria reparațiilor și întreținerii

 •  Studii privind reparațiile și armarea
 •  Definirea soluțiilor durabile
 •  Proiectarea soluțiilor de amenajare

Management de proiect și inspecții de implementare

 •  Managementul proiectului de proiectare (studii de proiect, rezumat anteproiect, anteproiect detaliat, document de proiect, asistența la contractul de construcții-document de licitație a antreprenorulu)
 •  Managementul proiectelor de execuție și supraveghere a lucrărilor (gestionarea și coordonarea programării șantierului, aprobarea conformității, supravegherea executării contractului, asistență la acceptare)
 • Verificări de eficiență la fața locului:
  -Beton torcretat, precomprimare suplimentară, materiale compozite
  – Protecție galvanică, protecție catodică
  – Etanșeitate la apă, acoperire

Accent pe expertiză: tratament electrochimic

The purpose of electrochemical treatments is to combat corrosion and thereby increase the durability of the concrete and the structures.

Scopul tratamentelor electrochimice este combaterea coroziunii și, prin aceasta, creșterea durabilității betonului și a structurilor.
Echipele noastre includ aproximativ 10 angajați instruiți, calificați la Nivelul 2, Nivelul 3 și Nivelul 4 în protecția catodică în sectorul betonului conform standardului NF 15 257.
Experții noștri vă sprijină în implementarea soluțiilor pentru:

 • Protecția catodică prin curent galvanic
 •  Protecția catodică prin curent impus
 •  Realcalinizarea betonului
 •  Declorarea betonului