4DVib utilizează tehnologia radar interferometrică pentru a oferi măsurarea de la distanță de înaltă frecvență a deplasării structurale pentru a genera:

 •  Măsurători ale deplasării structurale de înaltă frecvență
 •  Măsurători de vibrații
 •  Date de frecvență naturală

Măsurători de deplasare folosind 4DVib:

Unitatea 4DVib este montată cu fața spre structura care urmează să fie inspectată.

Unitatea 4DVib măsoară distanța dintre ea și structura inspectată la o frecvență foarte mare.

Mai multe puncte ale structurii sunt monitorizate simultan și diferențiate automat în funcție de distanța lor față de unitatea 4DVib.

Măsurătorile se fac deci fără a fi nevoie de acces la structură și pot fi făcute cu sau fără stres dinamic.
În condiții optime, măsurătorile sunt precise între 2 și 3 microni.

Măsurătorile de înaltă frecvență ale mișcării facilitează calcularea vitezelor de deplasare (vibrația în același mod ca un geofon) și a modurilor de frecvență naturală ale structurii.

4DVib și aplicațiile sale

 • Caracterizarea comportamentului structural
 • Pregătirea structurală pentru verificarea funcționării
 • Măsurători de confort
 • Măsurători de acceptare a structurii
 • Caracterizarea rezistenței la cutremur
 • Măsurarea tensiunii cablului/brațului

Principiul de funcționare

Modul de funcționare al radarului interferometric:

Unitatea radar emite unde electromagnetice modulate de frecvență care permit diferențierea punctelor țintă în funcție de distanța lor față de dispozitiv (1 punct la fiecare 75 cm).

Analiza interferometrică diferențială a semnalelor de retur calculează variațiile distanței cu o precizie de câmp de aproximativ 0,02 mm.

Soluția 4DVib vă oferă:

 •  Expertiza noastră inginerească în analiza și interpretarea datelor
 •  Capacitatea de a efectua simulări
 •  Opțiunea de a implementa soluții complementare de monitorizare și diagnosticare
 •  Opțiunea de a implementa soluții la cheie de „supraveghere înaltă”.

Mai multe puncte de pe structură pot fi măsurate de la distanță, fără a fi nevoie de acces la structură.

Descarcati fisa tehnica a solutiei 4DVib