Activitatea umană în general, și lucrările de construcții în special, generează poluarea mediului, cum ar fi zgomotul, vibrațiile și praful.

Monitorizarea acestora și a altor forme similare de poluare face posibil controlul lor mai eficient pentru a reduce impactul lor asupra comunităților locale și asupra mediului mai extins.

Monitorizarea mediului joacă, de asemenea, un rol în protejarea biodiversității.

 

Monitorizarea zgomotului, vibrațiilor și a calității aerului, a solului și a apei

Scopul monitorizării zgomotului emis este de a controla impactul acustic al unui șantier de construcții sau al unei instalații în raport cu nivelurile de zgomot ambiental și de a verifica nivelul real de zgomot în locuințele din apropiere, de exemplu.
Senzorii de zgomot pot fi utilizați și pentru a detecta prezența animalelor terestre și/sau acvatice. Prin urmare, monitorizarea acustică poate fi un instrument util pentru conservarea și protejarea faunei sălbatice în timpul lucrului pe șantier.
De exemplu, monitorizarea vibrațiilor poate fi utilizată pentru a verifica nivelul vibrațiilor cauzate de instalațiile și utilajele de pe șantier și propagarea acestora pe o anumită distanță. De asemenea, este un instrument esențial pentru protejarea clădirilor sau infrastructurilor sensibile și/sau care conțin propriile instrumente de măsurare, cum ar fi spitale, centre de control al traficului feroviar, fabrici de producție etc. Acest tip de senzor este folosit și pentru a asigura monitorizarea pe termen lung a modurilor și amplitudinilor de vibrație structurală.
În comunitățile urbane, este esențial să se controleze nivelul de praf și calitatea aerului. Senzorii necesari pentru efectuarea acestor măsurători sunt de obicei instalați ca parte a stațiilor meteo complete.
În marea majoritate a cazurilor, măsurarea poluării apei și a solului este necesară ca urmare a activității umane, fie actuale, fie – în multe cazuri – trecute.

Tipuri de măsurare

Măsurarea zgomotului cuprinde măsurarea zgomotului de clasa I sau II, dB(A), frecvențe, tendințe în timp, înregistrări audio și identificarea sursei de zgomot.
Metodele de măsurare a vibrațiilor sunt: PPV (Viteza maximă a particulelor) sau deplasarea și accelerația pe o singură axă/3 axe. Schimbarea în timp, analiza frecvenței și analiza modală sunt, de asemenea, posibile.
Măsurătorile de praf sunt utilizate pentru a identifica concentrațiile de particule TSP, PM10, PM2,5 și PM1. Măsurarea cu laser optic este o altă posibilitate.
Măsurătorile meteorologice includ măsurători convenționale și ultrasonice, viteza și direcția vântului, temperatura, presiunea atmosferică și umiditatea.

Instalarea senzorilor de mediu vă permite:

  •  Să monitorizați poluarea generată de șantierul sau instalația dvs.
  •  Să vă monitorizați mediul
  •  Să contribuiți la implementarea măsurilor de protecție a biodiversității