Instalați la suprafață sau sub pământ, senzorii geotehnici pot fi utilizați pentru a măsura:

 •  Nivelurile apei din sol
 •  Deformarea sub formă de tasare, ridicare și alunecare
 •  Stările de stres etc.

Siguranța totală pentru terasamente, excavări, fundații și operațiuni

Lucrările de terasamente, fundațiile speciale și contractarea subterană implică inevitabil deformări legate de sol care trebuie monitorizate.
Utilizarea senzorilor geotehnici pentru a îndeplini această sarcină asigură controlul riscurilor geotehnice și poate contribui la procesul de optimizare a dimensionării structurilor subterane.
Senzorii instalați în timpul proiectului de realizare a terasamentului pot fi păstrați pentru monitorizarea pe termen lung a tăierilor și terasamentelor, de exemplu.

Senzorii geotehnici sunt utili și pentru monitorizarea mișcării solului în ceea ce privește alunecările de teren, tasarea etc. Ei contribuie, de asemenea, la diagnosticarea cauzală, riscurile de deconsolidare și identificarea oricăror lucrări de armare care ar putea fi necesare.

Tipuri de senzori

Gama de senzori geotehnici include:

 •  Senzori pentru măsurarea nivelului apei din sol (senzori piezometrici) și a presiunii interstițiale (celule de presiune interstițială sau IPC-uri).
  • Ieftine și ușor de fabricat, piezometrele pot produce citiri manuale sau automate
  • Celulele de presiune interstițială (IPC) oferă informații cruciale despre comportamentul solului la adâncimi predefinite
 •  Senzori de deformare a solului
 •  Extensometrele de foraj furnizează măsurători milimetrice ale deformării stratului de sol în raport cu axa găurii de foraj. Calibrele de tasare ale forajului oferă o versiune mai puțin precisă, dar și mai puțin costisitoare, pentru utilizare cu scale mai mari de deformare
  • Inclinometrele de foraj măsoară deformarea laterală sub pământ cu precizie milimetrică. Acestea pot fi instalate direct în sol sau în fundații (pereți diafragme, piloți etc.)
  • Sunt disponibile un număr de instrumente pentru măsurarea tasării în terasamente și sunt adesea denumite colectiv contoare de compactare a terasamentelor
 •  Senzorii pentru determinarea stării de stres al solului se numesc traductori de presiune totală (TPT-uri).

Instalarea senzorilor geotehnici vă permite:

 •  Să controlați riscurile geotehnice asociate cu lucrările dvs. speciale de fundații și structuri subterane
 •  Să înțelegeți comportamentul solului ca bază pentru:
  • Verificarea deformațiilor reale mai degrabă decât a dimensiunilor teoretice
  • Optimizarea procesului de dimensionare a structurilor subsolului
  • Gestionarea riscurilor geotehnice (de exemplu, alunecări de teren)
 •  Monitorizarea stării structurale a solului pe termen lung (în terasamente și tăieri etc.)