Senzorii hidrologici sunt utilizați pentru a monitoriza calitatea și nivelul apei într-o gamă largă de situații, inclusiv apa de ploaie, apa de suprafață, apele subterane, râuri și lacuri de acumulare.
Ei sunt folosite în mai multe scopuri:

 • Monitorizarea mediului din râuri, acvifere, lacuri de acumulare și bazine hidrografice
 • Monitorizarea infrastructurilor hidraulice (baraje, stații de tratare a apei, etc.)
 •  În contextul contractării subterane sub pânza freatică, coborârea apelor freatice și a fântânilor
 •  Remedierea solului

Ei sunt adesea combinați cu senzori meteorologici și geotehnici.

Monitorizarea calității și a nivelului apei

Capacitatea de a monitoriza ciclul apei este o provocare majoră pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă și prevenirea inundațiilor.

Funcționarea corectă a tuturor infrastructurilor hidraulice – în special a barajelor – necesită cunoștințe detaliate despre nivelul și calitatea apei râurilor și lacurilor de acumulare.

Contractarea subterană implică adesea lucrul sub pânza freatică. Abilitatea de a dimensiona corect structurile proiectate necesită cunoștințe prealabile detaliate despre nivelurile apei și funcționarea pânzei freatice.

Când lucrările sunt în curs de desfășurare, și mai ales acolo unde aceste lucrări implică scăderea apei freatice, este esențial să monitorizați în mod continuu nivelul și calitatea apelor subterane.

Acest tip de monitorizare se realizează de obicei în paralel cu monitorizarea mișcărilor solului generate de proces.

Instalarea senzorilor hidrologici este, de asemenea, esențială pentru șantierele poluate care necesită remedierea solului.

Tipuri de senzori

Nivelul apelor de suprafață ale râurilor și lacurilor de acumulare sunt măsurate folosind limnimetre (măsurarea nivelului apei) și debitmetre (măsurarea debitului).

Pluviometrele utilizate pentru măsurarea nivelului de precipitații sunt de obicei instalate ca parte a stațiilor meteo complete.

Pentru a monitoriza conținutul de apă din sol, piezometrele (pentru măsurarea nivelului apei) și celulele de presiune interstițială (pentru măsurarea presiunii apei) sunt instalate la adâncimile de monitorizare necesare.

Calitatea apei este monitorizată folosind:

 • Senzori de turbiditate
 •  Senzori de conductivitate și temperatură
 •  senzori de pH
 •  Senzori de oxigen dizolvat
 • Electrozi de potenţial de oxidare-reducere

Instalarea senzorilor hidrologici vă permite:

 •  Să monitorizați resursele de apă
 •  Să preveniți creșterile extreme ale nivelului apei și inundațiile
 •  Să mentineți functionarea corectă a infrastructurilor hidraulice
 •  Să monitorizați proiectele de contractare subterană și/sau de remediere a solului